Voordelen bodemfolie

Artimo verwerk Hygrofoil kruipruimtefolie of Miotheen KR4 kruipruimtefolie en combineert dit met thermoskussens om een optimaal resultaat te behalen.

Bodemfolies bieden volgende voordelen:

  • droge en stankvrije kruipruimte;
  • vloerisolatie wordt droog waardoor de isolatiewaarde optimaal wordt;
  • voorkomt condensvorming op cv-leidingen, -koppelingen en leidingbeugels,
  • gaat betonrot tegen:
  • open verbindingen tussen vloer en kruipruimte hoeven niet gedicht te worden:
  • leidingen en kabels blijven bereikbaar;
  • volledige hoogte van de kruipruimte blijft intact;

voordelen bodemfolie

Naast de genoemde voordelen die voor beide folies gelden, drijft Miotheen KR4 kruipruimtefolie op water en volgt het de waterstand met behoud van de functie. Bodemdrainage of een pompsysteem zijn hierdoor overbodig