Floor Isol informatie

Home»Floor Isol informatie

Hygrofoil – effecten

Bij installatie van Hygrofoil in een vochtige kruipruimte bedraagt de relatieve vochtigheid bij aanvang vaak 90 tot 95%. Enkele uren later is het percentage in de meeste gevallen al teruggelopen naar 60%. In de kruipruimte voorkomend hout van balken, planken of kruipluik wordt door Artimo altijd gemeten op houtvocht. 20 tot 35% houtvocht is in een vochtige atmosfeer een veel voorkomend percentage. Twee drie weken na de installatie van Hygrofoil is dit al gereduceerd tot 10 15%. Daarna blijft het houtvochtpercentage praktisch constant rond 10%.

Hygrofoil – toepassing

Een even goedkoop als betrouwbaar middel om zonder speciale apparatuur te bepalen of een kruipruimte vochtig is, is een oude krant en een stukje kunststof folie. Leg deze naast elkaar onder het kruipluik op de bodem van de kruipruimte. Controleer na een week of de krant nog knisperend droog is en er onder de folie geen condensdruppels hangen. Is het tegenovergestelde het geval, laat dan Hygrofoil aanbrengen.
Met de krant is later ook enkele malen per jaar de kruipruimte zeer eenvoudig op vocht te controleren. Mocht de krant een keer vochtig of klam naar boven komen, dan dient naar de oorzaak te worden gezocht.